Certification

Here we present a list of graduate of Data Entrepreneur Fellow Program and the best graduate award.

 

Academic Year 2020

Best Graduate Award (titles omitted)

 • TABUCHI Yudai

29 Graduates (in Japanese alphabetical order, titles omitted)

 • ASAMIYA Yuki
 • AZUMA Hiroki
 • IKEDA Hajime
 • IKEDA Shinichiro
 • ITO Hiroshi
 • IWASAKI Yuji
 • UEMURA Tetsuji
 • KASAHARA Osamu
 • KASHIWA Ryosuke
 • KATO Shinya
 • KAMIMURA Ryo
 • KAWAJIRI Naoto
 • KAWAMURA Masaharu
 • KITO Kumiko
 • KIMURA Hitomi
 • KOTEMORI Ayaka
 • KOBAYAKAWA Shun
 • SAITO Shunya
 • SONG An
 • SONOYAMA Masashi
    • TAKEUCHI Jun
    • TABUCHI Yudai
    • TSUYUGUCHI Shingo
    • NAGASE Jumpei
    • FUKATSU Atsushi
    • YAMAMOTO Katsumi
    • YOKOYAMA Koichi
    • YOSHIOKA Daisuke
    • YOSHIDA Kazuhiro
   •  

 

Academic Year 2019

Best Graduate Award (titles omitted)

 • MOCHIZUKI Kazuto

28 Graduates (in Japanese alphabetical order, titles omitted)

 • IZUMI Hiroki
 • ONOGAWA Takayuki
 • KAMEYAMA Ikumi
 • KUSANO Tatsuo
 • KUMABE Takenori
 • SAKATA Ryuichi
 • SATO Kento
 • SANO Ryotaro
 • SHIBATA Michiko
 • SHIMIZU Dai
 • TANAKA Atsuki
 • CHUBACHI Naohiro
 • NAKAJIMA Hozuma
 • NATSUME Yuta
 • NOJIMA Nobuhiro
 • HIRUTA Komei
 • HIROTA Akio
 • FUJII Tatsuki
 • MASUDA Satoshi
 • MIMURA Yusuke
 • MOCHIZUKI Kazuto
 • MORI Teppei
 • MORITA Ryo
 • YASUDA Daiki
 • YASUDA Takuya
 • YAMAMOTO Hirotaka
 • YUBA Ryosuke
 • YOSHIKAWA Mitsunori

 

 

Academic Year 2018

Best Graduate Award (titles omitted)

 • MATSUMOTO Takato

19 Graduates (in Japanese alphabetical order, titles omitted)

 • UEDA Satoshi
 • OGAWA Tatsuya
 • OGINO Kosuke
 • OKUYAMA Kento
 • KAWAMOTO Kyohei
 • KOUYAMA Haruka
 • SUNAGO Yusuke
 • TANI Eigo
 • NAGAI Mutsumi
 • NAKATA Kosuke
 • NAKAMOTO Junpei
 • BABA Daichi
 • HARIKI Takuya
 • FUJIBAYASHI Kazutoshi
 • yuanfeng Pang
 • MATSUNO Kyohei
 • MATSUMOTO Takato
 • MANABE Naohiro
 • YOROZU Akihisa* Names of graduates are approved for posting.