Certification

Here we present a list of graduate of Data Entrepreneur Fellow Program and the best graduate award.

 


Academic Year 2019

Best Graduate Award (titles omitted)

 • MOCHIZUKI Kazuto

28 Graduates (in Japanese alphabetical order, titles omitted)

 • IZUMI Hiroki
 • ONOGAWA Takayuki
 • KAMEYAMA Ikumi
 • KUSANO Tatsuo
 • KUMABE Takenori
 • SAKATA Ryuichi
 • SATO Kento
 • SANO Ryotaro
 • SHIBATA Michiko
 • SHIMIZU Dai
 • TANAKA Atsuki
 • CHUBACHI Naohiro
 • NAKAJIMA Hozuma
 • NATSUME Yuta
 • NOJIMA Nobuhiro
 • HIRUTA Komei
 • HIROTA Akio
 • FUJII Tatsuki
 • MASUDA Satoshi
 • MIMURA Yusuke
 • MOCHIZUKI Kazuto
 • MORI Teppei
 • MORITA Ryo
 • YASUDA Daiki
 • YASUDA Takuya
 • YAMAMOTO Hirotaka
 • YUBA Ryosuke
 • YOSHIKAWA Mitsunori

 

 

Academic Year 2018

Best Graduate Award (titles omitted)

 • MATSUMOTO Takato

19 Graduates (in Japanese alphabetical order, titles omitted)

 • UEDA Satoshi
 • OGAWA Tatsuya
 • OGINO Kosuke
 • OKUYAMA Kento
 • KAWAMOTO Kyohei
 • KOUYAMA Haruka
 • SUNAGO Yusuke
 • TANI Eigo
 • NAGAI Mutsumi
 • NAKATA Kosuke
 • NAKAMOTO Junpei
 • BABA Daichi
 • HARIKI Takuya
 • FUJIBAYASHI Kazutoshi
 • yuanfeng Pang
 • MATSUNO Kyohei
 • MATSUMOTO Takato
 • MANABE Naohiro
 • YOROZU Akihisa* Names of graduates are approved for posting.